Zaznacz stronę

LL-37 5mg

170,00

Na stanie

Informacje dodatkowe

Opakowanie

5mg

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP) uczestniczą we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, wykazując działanie przeciwdrobnoustrojowe na bakterie Gram-ujemne i -dodatnie, wirusy i grzyby. Oprócz posiadania bezpośrednich właściwości przeciwdrobnoustrojowych, AMP mają również zdolność do zwiększania odporności i łączenia odporności nabytej i wrodzonej, działając na komórki gospodarza jako immunomodulatory.

Wśród mechanizmów wymyślonych przez gospodarza w celu obrony przed atakującymi mikroorganizmami, peptydy przeciwdrobnoustrojowe stanowią pierwszą linię. U różnych gatunków ssaków zidentyfikowano rodzinę katelicydynowych peptydów przeciwdrobnoustrojowych AMP, a u ludzi LL-37 jest jedynym zidentyfikowanym typem katelicydyny. LL-37 ma wiele różnych aktywności biologicznych, takich jak regulacja odpowiedzi na zapalenie, neutralizacją lipopolisacharydu (LPS) i działaniem przeciwdrobnoustrojowym.

Dowody eksperymentalne pokazują, że katelicydyna może chronić przed zakażeniem Helicobacter pylori i związanym z nim zapaleniem żołądka, hamować wzrost raka żołądka i wspomagać gojenie się wrzodów żołądka u myszy. Może również łagodzić wrzodziejące zapalenie jelita grubego i hamować raka okrężnicy. Katelicydyna reguluje reakcje zapalne, promują fagocytozę, poprawiaja gojenie się ran. Zauważono również, że katelicydyna zwiększa sztywność komórek i zmniejsza przepuszczalność komórek w nabłonku płuc, co prowadzi do zmniejszenia infekcji komórek. Katelicydyna może rekrutować i indukować proliferację śródbłonkowych komórek progenitorowych do miejsc rany podczas gojenia. Co ważne, katelicydyna reguluje apoptozę komórek nabłonkowych i neutrofili, wydłużając czas produkcji chemokin i cytokin. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak maślan, są źródłem energii dla komórek nabłonka okrężnicy. Mają również działanie przeciwzapalne. Maślan sodu indukuje katelicydynę.

LL-37 ulega ekspresji w różnych komórkach i tkankach, takich jak neutrofile i komórki szpiku kostnego, komórki nabłonkowe skóry, a także jest obecny w przewodzie pokarmowym, jak również w najądrzach i płucach. Ekspresję wykryto również w nabłonku jamy ustnej, języka, przełyku oraz w nabłonku błony śluzowej okrężnicy i oskrzeli. Co więcej, produkcja LL-37 w makrofagach jest stymulowana przez witaminę D uwalnianą przez światło słoneczne poprzez skórę.

W ludzkim genie katelicydyny znaleziono kilka potencjalnych miejsc wiązania dla czynników transkrypcyjnych, które prawdopodobnie regulują ekspresję genu CAMP. Ludzka katelicydyna działa w promowaniu gojenia się ran, a także może modulować odporność nabytą.
Aktualne badania nad rolą i mechanizmami LL-37 w nowotworach u ludzi koncentrują się głównie na poziomie molekularnym i komórkowym. Badania te wskazują, że LL-37 może być albo pro-guzogenny, albo środkiem przeciwrakowym dla różnych nowotworów. Obecnie trudno jest w pełni zrozumieć molekularne podstawy efektów LL-37 w różnych ustawieniach komórkowych. Jednak dostępne dane wskazują, że LL-37 może działać jako ligand dla różnych receptorów błonowych, wyjaśniając w ten sposób jego specyficzne tkankowo działanie w różnych nowotworach. Chociaż do badania mechanizmu CAMP/LL-37 wykorzystano mysie modele raka, promotor genu mysiej katelicydyny jest pozbawiony VDRE. Tak więc sygnalizacja zależnej od witaminy D indukcji katelicydyny nie działa skutecznie w komórkach myszy.

Istnieją również różnice w tkankowo-specyficznej i rozwojowej ekspresji katelicydyny między człowiekiem a myszą. Ze względu na problemy i różnice można stwierdzić, że wyniki uzyskane na modelach mysich są wadliwe w wyjaśnianiu roli CAMP/LL-37 w progresji raka u ludzi. W oparciu o rosnącą liczbę nowych proponowanych mechanizmów działania rakotwórczego i przeciwrakowego indukowanych przez LL-37, uzasadnione jest wnioskowanie, że LL-37 wywiera wielorakie i złożone skutki na różne komórki rakowe. W niektórych nowotworach LL-37 wywołuje zarówno działanie rakotwórcze, jak i przeciwnowotworowe, a ostateczny efekt zależy od połączonych efektów tych zaangażowanych mechanizmów.

Produkty Anabolix Labs są przeznaczone do badań.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie są naszą własnością.
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
Select your currency
EUREuro