Zaznacz stronę

Johimbina HCL

60 zł
Yohimbine johimbina joha

Johimbina HCL

Opis środka:

To środek pochodzenia naturalnego, który otrzymujemy z kory i liści afrykańskiego drzewa Johimby. Forma chlorowodorku, czyli HCL, to nic innego jak produkt syntezy chemicznej, który został wyabstrahowany po raz pierwszy w latach 50 XX w. Środek ten uzyskał swoją renomę na całym świecie głównie jako afrodyzjak, jednak posiada on również inne ciekawe właściwości nie związane bezpośrednio ze wzrostem libido. Johimbina jest również wykorzystywana w celu zwiększenia spadku masy tłuszczowej w trakcie redukcji *1+ oraz lekkiego pobudzenia *2+ zbliżone do działania kofeiny czy efedryny.

Mechanizm działania:

Johimbina to alkaloid indolowy, który jest antagonistą receptorów alfa-2-adrenergicznych oraz zwiększa wydzielanie noradrenaliny *3+, będącej silną katecholaminą stymulującą, ale odmienną w swym działaniu od adrenaliny. Receptory adrenergiczne występują na przestrzeni całego ciała, a w tym również w adipocytach tkanki tłuszczowej. Aktywacja pewnego rodzaju z tych receptorów (Beta 2 oraz Beta-3) [4],[5],[6] w adipocytach z kolei powoduje wzrost cAMP nasilając tym samym uwalnianie i spalanie zmagazynowanej tkanki tłuszczowej. W normalnych warunkach, wyżej wymienione katecholaminy działają na receptory alfa jak i beta wzajemnie znosząc swoje działanie. Johimbina zaś jest selektywnym antagonistą receptora adrenergicznego alfa-2 (inaktywatorem), który hamuje aktywację supresyjnego zestawu receptorów i zachowuje aktywności cyklazy adenylowej oraz efekty za pośrednictwem receptorów beta *7]. Co istotne, receptory alfa-2 są umieszczone głównie w okolicy brzucha (wspomagając tworzenie niechcianej oponki), klatki piersiowej, ud oraz bioder [8],[9].

Ujęcie praktyczne:

Nie istnieje wiele badań na potwierdzenie realnego zastosowania johimbiny w sporcie, czy też poza nim na ludziach. Dlaczego tak jest? Możliwe, że przyczyną jest to, iż koszt badań jest bardzo wysoki, a zwrot można uzyskać jedynie poprzez późniejszą sprzedaż środka, co z kolei często wywołuje konflikt interesów. Istnieją poza tym dowody anegdotyczne, gdzie znani sportowcy czy też trenerzy polecają owy środek *10+. Należy jednak pamiętać, że tego typu dowody nigdy nie są jednoznaczne. Co do badań naukowych znany jest przede wszystkim, przykład *1+, gdzie 20 elitarnych piłkarzy przyjmujących 20 mg johimbiny zmniejszyło swój stopień tkanki tłuszczowej w trakcie przyjmowania johimbiny z 9,3% do 7,1%. W przypadku grupy przyjmującej placebo poziom utrzymał się na wysokości 9,2%, przy założeniu, że obie grupy posiadały ścisły jadłospis, przez cały okres interwencji 21 dni. Oznacza to nic innego jak to, że johimbina dość dobrze sprawdza się u elitarnych sportowców jako „ostatnia prosta” w drodze do redukcji tkanki tłuszczowej.

Kolejna praca opisuje działanie johimbiny, [11] gdzie 20 otyłych pacjentek poddano 3 tygodniowej diecie niskoenergetycznej (1000 kcal na dzień), po czym losowo przydzielono je zgodnie z protokołem badania z podwójnie ślepą próbą do dwóch grup: 10 osób otrzymało 5 mg johimbiny per os 4 razy dzień i 10 otrzymało placebo przez 3 tygodnie. Johimbina znacznie zwiększyła średnią utratę masy ciała u pacjentów stosujących dietę niskoenergetyczną: 3,55 ± 0,24 kg (Johimbina) w porównaniu z 2,21 ± 0,37 kg (placebo). W przypadku johimbiny utrzymywano stały poziom wydatku

energetycznego indukowanego wysiłkiem i aktywności układu współczulnego. Co ciekawe, nie stwierdzono znaczącego wpływu johimbiny na opróżnianie żołądka – średni czas przejścia żołądka wynosił 42,0 ± 0,4 min po placebo i 41,8 ± 0,5 min po johimbinie.

Skutki uboczne:

Występują przede wszystkim w trakcie zażywania ogromnych dawek. Sam osobiście jako autor przyjmowałem dawki pokroju 350 mg na raz, co jest niebezpieczne dla zdrowia i czego nie polecam. Natomiast w dawkach bezpiecznych (do 40 mg na dobę) będąc zdrową osobą nie uświadczycie: tachykardii, bólu żołądka, nadmiernego pobudzenia, nerwowości, podwyższonego ciśnienia krwi, zawrotów głowy, poliurii, czy drżenia mięśni (występuje od dawek 80-100 mg dziennie, zależnie od tolerancji).

Przeciwwskazania:

Choroby typu: nadciśnienie, niedociśnienie, choroby serca, nerek, wątroby, jelit i żołądka oraz układu nerwowego, cukrzyca. Ponadto zabrania się używania johimbiny w trakcie ciąży czy laktacji.

Popularne mity:

 1. Johimbinę nie należy stosować z węglowodanami, ze względu na działanie insuliny.
 2. Otóż w żadnym z badaniu nie znajdujemy informacji na ten temat, aby w protokole przejmowano się tego typu wytycznymi. Mało tego, w trakcie badania *1+ ustalona dieta była wysoko węglowodanowa, co skutecznie eliminuje pogląd jakoby johimbina nie działa w trakcie jedzenia węglowodanów. Dodatkowo nie stwierdzono żadnego jej wpływu na szybkość opróżniania żołądka [11].
 3. Johimbina jest niebezpieczna dla zdrowia [12].
 4. Nie stwierdzono żadnego niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem johimbiny w ilościach wskazanych to znaczy do 40 mg na dobę podzielonych w porcjach *13+. Należy pamiętać jednak, że dawkowanie, szczególnie w przypadku pochodzenia amerykańskich suplementów jest MOCNO dyskusyjne ze względu na liczne badania ukazujące wyraźne odchyły od norm, które podają producenci opakowań. Amerykańscy producenci nie posiadają realnych sposobów kontroli jakości swoich suplementów *14+.

Literatura

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17214405
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21710402
  3. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/yohimbine_hydrochloride
  4. Collins S, Surwit RS. The beta-adrenergic receptors and the control of adipose tissue metabolism and thermogenesis. Recent Prog Horm Res. 2001;56:309-28.
  5. Carmen GY, Víctor SM. Signalling mechanisms regulating lipolysis. Cell Signal. (2006) 6. Liu CY, Boyer JL, Mills SE. Acute effects of beta-adrenergic agonists on porcine adipocyte metabolism in vitro. J Anim Sci. (1989) Lafontan M, et al. Alpha-2 adrenoceptors in lipolysis: alpha 2 antagonists and lipid-mobilizing strategies. Am J Clin Nutr. (1992)
   1. Lafontan M, et al. Alpha-2 adrenoceptors in lipolysis: alpha 2 antagonists and lipid-mobilizing strategies. Am J Clin Nutr. (1992)
   2. Arner P, Hellstrom L, Wahrenberg H, i wsp.: Beta-adrenoceptor expression in human fat cells from different regions. J Clin Invest. 86:1595-1600, 19
   3. Wahrenberg H, Lonnqvist F, Arner P: Mechanisms underlying regional differences in lipolysis in human adipose tissue. J Clin Invest 84:458-467, 1989
   4. https://www.reddit.com/r/Fitness/comments/1f2scw/some_random_thoughts_on_yohimbine_hcl_f or_those/
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1955308
  2. http://www.medonet.pl/zdrowie,johimbina—wlasciwosci–zastosowanie– przeciwwskazania,artykul,1728574.html
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725801001565
  4. Cohen PA, et al. Pharmaceutical quantities of yohimbine found in dietary supplements in the USA. Drug Test Anal. (2015)
Select your currency
EUREuro