Zaznacz stronę

BPC157 tabletki

220 zł

Wygodna forma podania

Brak konieczności iniekcji

Wersja stabilizowana

Bezpieczny

Działa ochronnie względem komórek nerwowych

Sprzyja bólu po urazach fizycznych

Posiada zdolność do stymulowania procesów regeneracyjnych

Przyśpiesza tempo gojenia ran

Kolejny świetny środek od Bayer Lab. BPC-157 w formie wygodnych tabletek. Opakowanie zawiera 50 tabletek po 100 mcg

CZYM JEST BPC-157?

BPC-157 (Body Protection Compound-157) to syntetyczny peptyd, złożony z sekwencji 15 aminokwasów. Mimo tego, iż jest to związek syntetyczny, jego struktura przypomina fragment białka występujący naturalnie w soku żołądkowym. Jak twierdzą naukowcy, obecność tego peptydu w soku żołądkowym nie jest przypadkowa, bowiem pełni on tam rolę ochronną, regeneracyjną i naprawczą w stosunku do błony śluzowej żołądka.

REGENERACJA TKANEK, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, RAN I OPARZEŃ

Naukowcy badający właściwości BPC 157 zwracają uwagę przede wszystkim na jego zdolność do stymulowania procesów regeneracyjnych i przyspieszania tempa gojenia się ran. Szczególnie interesujący wydaje się być wpływ tego związku na uszkodzenia tkanek miękkich – w badaniach na modelach zwierzęcych wykazano m.in., że BPC 157 usprawnia regenerację uszkodzeń w obrębie mięśni czworogłowych i znacznie przyspiesza gojenie się naderwanego ścięgna Achillesa. Ponadto wspomaga leczenie oparzeń i złamań kości.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Mechanizm działania BPC 157 jest złożony. Badania sugerują, że peptyd wykazuje zdolność modulowania procesu angiogenezy, czyli tworzenia się nowych naczyń włosowatych. Jest to niezbędny etap prawidłowego gojenia się ran, a zgodnie z przewidywaniami naukowców, nowoczesne środki lecznicze przyspieszające gojenie będą opierać się właśnie na stymulatorach angiogenezy. Kluczowym regulatorem tworzenia naczyń krwionośnych jest czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). W badaniach in vitro i in vivo dowiedziono, że BPC 157 sprzyja wzmocnieniu ekspresji receptora VEGFR2, co pobudza angiogenezę i prowadzi do zwiększenia gęstości naczyń krwionośnych.

WIĘCEJ KOLAGENU I FIBROBLASTÓW

Wydaje się także, że BPC 157 może aktywować paksylinę – sygnałowe białko adaptorowe. Jest ona odpowiedzialna za przekazywanie informacji z macierzy zewnątrzkomórkowej (EMC) i ma duży wpływ na przebieg procesów naprawczych, zachodzących w uszkodzonych tkankach. Zauważono również, że pod wpływem peptydu dochodziło do zwiększenia częstości podziałów mitotycznych fibroblastów, co szło w parze z usprawnieniem formowania kolagenu.

Co ciekawe, w badaniach na gryzoniach wykazano, że leczniczy potencjał BPC 157 nie uległ osłabieniu nawet wtedy, gdy zwierzętom równolegle podawano leki z grupy kortykosteroidów, które zwykle upośledzają gojenie się ran.

ZNOSZENIE BÓLU

W opinii wielu użytkowników BPC 157 sprzyja redukcji bólu po urazach fizycznych. Wydaje się, że może on być traktowany jako łagodny środek przeciwbólowy, zwłaszcza gdy jest stosowany sam, a nie w połączeniu z popularnymi lekami przeciwbólowymi.

Badania w tym zakresie przeprowadzono na gryzoniach. Udowodniono, że zwierzęta narażone na nieprzyjemne bodźce (bolesne ściskanie ogona, dotykanie łap rozgrzanym przedmiotem) po wstrzyknięciu peptydu były znacznie spokojniejsze i nie reagowały tak gwałtownie jak te, które nie otrzymały BPC 157. Zdaniem naukowców jest to dowód na to, że odczuwały one znacznie mniejszy ból.

OCHRONA I REGENERACJA KOMÓREK MÓZGOWYCH

Przeprowadzono szereg badań, z których wynika, że BPC 157 jest pomocny nie tylko w leczeniu urazów fizycznych. Peptyd ten wykazuje również działanie. Podczas testów zaobserwowano, że gryzonie narażone na działanie neurotoksyn (m.in. MPTP i rezerpina) praktycznie nie doświadczały żadnych negatywnych skutków, pod warunkiem, że równocześnie otrzymywały BPC 157.

W innym badania wykazano, że BPC 157 chroni przed skutkami urazu mózgu. Zwierzęta, którym wstrzyknięto BPC 157 tuż po urazowym uszkodzeniu mózgu (traumatic brain injury, TBI) szybciej dochodziły do zdrowia, miały mniejsze obrażenia w obrębie tkanki mózgowej i rzadziej doświadczały trwałego upośledzenia funkcji poznawczych.

Dawkowanie:

Dawka BPC-157 zawsze powinna być dobrana odpowiednio w zależności od potrzeby stosowania.
Sugerowane dawkowanie w większości przypadków to 2 tabletki dziennie.

Select your currency
EUREuro